Typowe pytania | Katalogi | Kontakt

REGULAMIN PROMOCJI „MONTAŻ DRZWI GRATIS”

1. Akcja promocyjna organizowana jest przez firmę FRAME-STEEL Sp. z o.o. z siedzibą 91-341 Łódź ul. Brukowa 6/8 i dotyczy tylko osób fizycznych, które zamówią montaż w mieszkaniu do 150m 2 lub w budynku mieszkalnym do 300m 2 (PKOB 1110, 1120, 1130) oraz w odległości nie większej niż 30km od siedziby firmy.

2. Promocja obowiązuje tylko pod warunkiem zakupu całego kompletu materiałów niezbędnych do wykonania usługi (skrzydło drzwiowe + ościeżnica).

3. W przypadku sprzedaży drzwi z montażem obowiązkowa jest wizja lokalna podczas bezpłatnego obmiaru. Nasz przedstawiciel po sprawdzeniu warunków montażu określa możliwość realizacji zamówienia.

4. Momentem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia w sklepie u sprzedawcy.

5. Minimalna kwota zamówienia 3 000,00 zł netto.

6. Promocja trwa do 30.11.2022 z możliwością ewentualnego przedłużenia.

7. Po złożeniu zamówienia u producenta, nie można dokonać żadnych zmian w zamówieniu; towar sprowadzony na zamówienie nie podlega zwrotowi.

8. Faktura zostaje wystawiona na usługę budowlano-montażową (8% VAT)..

9. Promocja „Montaż drzwi GRATIS” obejmuje dostawę i montaż drzwi w przygotowany prawidłowo, według zaleceń organizatora otwór. Nie obejmuje dodatkowych prac, takich jak:

- powiększanie otworu np. podkuwanie
- zmniejszanie otworu
- demontaż starych drzwi oraz ich utylizacji
- montaż klamek i listew wykończeniowych
- docięcia opasek
- skrót drzwi i ościeżnic
- silikonowanie i akrylowanie
- prace tynkarskie
- malowanie
- demontaż i montaż płytek lub boazerii, itp.

10. W przypadku gdy podłoże oraz otwory nie są przygotowane w sposób zgodny z zaleceniami organizatora jest on uprawniony do odstąpienia od montażu do czasu dostosowania przez uczestnika promocji miejsca montażu

11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu realizacji zamówienia na każdym jego etapie w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawcy lub z powodu innych ważnych przyczyn np. epidemiologicznych.

12. Wszystkie produkty posiadają gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski przez okres minimum 24 miesięcy.

13. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami organizatora.

14. Wzięcie udziału w promocji oznacza akceptację przez uczestnika warunków promocji określonych niniejszym regulaminem.

15. Regulamin promocji dostępny będzie w siedzibie organizatora promocji oraz na stronie www.noves.pl.

16. Przetwarzanie danych osobowych uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest organizator promocji. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w promocji.